ARBETSLIVS – ”RETREAT”

ETT ALTERNATIV TILL PASSIV LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING

I samband med att enskild medarbetare syns vara på väg att utveckla en ohälsa som på sikt kan vara nedsättande alternativt hamnat i en situation av långtidssjukskrivning, erbjuder vi möjligheten till deltagande i våra verksamheter och stöd utifrån överenskommelse.

Arbetslivs-”retreat” innebär att vara med i utvecklande gemenskap, präglad av ömsesidig respekt, trygghet och förståelse, utan stress och för höga krav i stället för att gå vidare i en ofta förvärrande eller passiviserande livssituation. Kort sagt att verka och vara i vår vardag, det är det samma som att aktivt bygga förutsättningar till återhämtning. Vi når ny förmåga, kraft och lust – ett nyläge.

Utifrån överenskommelse kompletteras deltagandet med vårt engagemang i delar som fördjupad vägledning, arbetsförmågebedömning mm.

Du som arbetstagare, arbetsgivare eller intressent i rehabiliteringsprocessen – ta kontakt med oss så kan vi se efter lösningar som kan främja tidig återgång till en fortsatt hållbar arbetssituation.

Det handlar om: att ta till vara och utveckla arbetsförmåga och livskvalité.

Välkommen – delta med oss!!!