ÖVERBLIVEN CYKEL ?!!! VI HÄMTAR!

Har ni en cykel som Ni ändå tänkt slänga. Slå en telefonsignal eller lägg ett mail till oss istället (Tel. 0470 465 95
E-Mail. kansli@atrium-vaxjo.org).

  • Vi hämtar kostnadsfritt inom Växjö!
  • Vi tar tillvara delarna och bygger trafiksäkra cyklar!
  • All inkomst av försäljning går direkt åter i vår verksamhet
    – som öppnar ett arbetsliv för psykiskt funktionsnedsatta!