Om Atriums Bygg & Snickeri

Hos oss bygger vi för att människor ska växa och utvecklas!

Vi ger människor en chans till arbetsträning i en professionell byggrupp. Vi utför alla slags byggjobb, stora som små. Tillbyggnader /nybyggnationer, renoveringar och underhållsarbeten men även uppsättningar av köksinredningar och byte av dörrar och fönster. Atriums Bygg & Snickeri kan hjälpa dig att bygga allt från
hundkoja till slott!

Kontakta Michael Lindberg för prisoffert.

”Det har lätt för att bli bra!”

Byggruppen bygger ut en befintlig bod. Bild 1

Utbyggnad, befintlig bod, bild 1

Byggruppen gör tillbyggnad
Utbyggnad, befintlig bod, bild 2
Byggruppen bygger ut befintlig bod, bild 3
Utbyggnad, befintlig bod, bild 3
Altanbygge
Altanbygge
Byggruppen bygger altan, bild 2
Altanbygge

 

Referenser på utförda arbeten

Altantrappa
Annika Flyboo
Telefon: 0766-399337

Löpande renoveringar och byggnationer
Leif Carlsson, Växjö Kommun
Telefon: 070-523 50 96
E-Mail: leif.carlsson@vaxjo.se

Väggar och dörrar
Stefan Johansson, SIP
Telefon: 070-816 53 98

Eva Svantesson, Nuna
Telefon: 0703738341