Historik

Atriums historiaAtrium, historia

Atrium ideell förening är ett socialt företag som startade upp sin verksamhet i Växjö år 1997. Det hela började år 1994 då Växjö Rehabcenter (nuvarande PO Kronoberg) startade upp sin verksamhet efter Psykiatrireformens genomslag. Efter en tid insåg man att behovet av meningsfull sysselsättning var stort för gruppen psykiskt funktionshindrade. Man startade då ett projekt på Rehabcenter. Idén att starta en verksamhet som stod utanför Rehabcenter föddes då projektet blev lyckat och behovet av denna form av verksamhet var stort.

I april 1997 planerades en fortsättning och den ideella föreningen Atrium bildades. Föreningen hade då följande verksamheter; Byggruppen, Basen, Fidos Dagis och Snicken. Kansliet tillkom hösten 1998.

Under åren 2006-2008 drevs ett arbetsrehabiliteringsprojekt Hundtorpet, ett hunddagis på torpet London.

Vill du veta mer? Här kan du få mer information Om Atrium, Atriums syfte och mål eller läsa mer om vad ett socialt företag är.

Atrium, torp