Drogpolicy

Alkohol och annat drogbruk, t ex narkotika och dopingpreparat, hör inte ihop med en god arbetsmiljö och får inte förekomma på våra olika verksamheter i Atrium.
Givetvis är medicin som tas enligt läkares ordination inte missbruk.

Alkohol och andra droger försämrar arbetsmiljön i stort och medför ökade risker för olycksfall i arbetet. Ingen får komma påverkad till sin arbetsplats.
Med detta avses också kvarstående påverkan från dagen innan, alltså bakfylla.
När miss-bruk upptäcks, samt under rehabilitering, tillåter inte Atrium arbete med bearbetningsmaskiner, tjänsteresor med bil eller arbete på hög höjd.
Den som på arbetsplatsen uppträder påverkad kommer omedelbart att, på ett betryggande sätt, sändas hem.

Vi vill förebygga att medarbetare i Atrium slås ut från arbetsgemenskapen.
Vårt förhållningssätt är att erbjuda hjälp genom stöd och att ställa krav. Inställningen är att det är missbruket som ska bort, inte personen. Det är viktigt av vara tydlig med vad man ser och misstänker i stället för att ”skydda” den som är påverkad.
Andras tolerans är missbrukarens värsta fiende. Bristen på
reaktioner får personen att fortsätta med sitt missbruk.
Därför har alla i Atrium ett ansvar att reagera och agera.
Tala med handledaren på din arbetsplats eller med verksamhets-chefen om du misstänker att någon har problem med alkohol eller droger.

Alla i Atrium ska känna till och acceptera drogpolicyn innan man börjar arbeta hos oss.