Meningsfull Sysselsättning

Atrium ideell förening är en arbetsplats där vi tillvaratar personens egna resurser.
I en strukturerad och individuellt anpassad miljö skapas möjligheter för personer med psykisk ohälsa att kunna utvecklas i sin egen takt.
Vi uppmuntrar till eget ansvarstagande, egna initiativ och strävar efter att vara som vilken arbetsplats som helst. Men i en skyddad miljö där individer ges möjligheter att växa i sin egen takt och får arbeta 100 % av sin förmåga.