Arbetsträning

Innebär en förberedande period inför återgång till arbetslivet i en anpassad miljö med riktiga arbetsuppgifter och handledning i det dagliga arbetet.
Arbetsrehabiliteringensperioden i Atrium anpassas efter individens förutsättningar och mål. Vi erbjuder även stöd och coachning i den personliga rehabiliteringsprocessen.
Arbetsträningsperioden redovisas genom återkoppling till uppdragsgivaren med bedömning och rekommendation