Fördjupad Bedömning

Arbetsträning

En period av arbetsträning på Atrium inleds med att handledare på Atrium gör en kartläggning av individens möjligheter till rehabilitering. I kartläggningen inriktar vi oss på att identifiera resurser och/eller svårigheter inför arbetslivet. Individen får coachning i den personliga rehabiliteringsprocessen samt stöttning i att sätta upp mål inför arbetslivet. Med gemensamt uppsatta mål och delmål strävar vi tillsammans för att hjälpa individen att utvecklas och växa, i sin egen takt och efter dennes förutsättningar.
Perioden återkopplas till uppdragsgivaren via en redovisning med en bedömning och rekommendation.
Arbetsträningen sker efter individuella förutsättningar och på 100 % av dennes förmåga.