Vad är ett socialt företag

Arbetsintegrerande sociala företag

är företag som säljer varor och/eller tjänster men verksamhet och mål handlar om att integrera människor som står utanför arbetsmarknaden in i arbetslivet och samhället.

Ett socialt företag är ickevinstdrivande och bygger på delaktighet, empowerment och medbestämmande. Grundtanken är att skapa arbetsplatser för och med människor med olika arbetshinder, anpassat efter varje individs arbetsförmåga. De sociala företagen breddar således arbetsmarknaden och individerna arbetar 100 % av sin förmåga.

Företagets eventuella vinst återinvesteras i verksamheten och används exempelvis för att anställa fler, utveckla  verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag.

Samhällsnytta
De arbetsintegrerande sociala företagen bidrar till samhällsekonomin och minskar samhällets kostnader genom att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. För de enskilda individerna innebär det även ofta stora sociala vinster.

Tillväxtverket definierar ett socialt företag enligt följande kriterier:

  • Kan ha vilken juridisk form som helst.
  • Är vinstgenererande men återinvesterar eventuell vinst i den egna alternativt likvärdig verksamhet. Alltså inte vinstutdelande till t e x ägare och investerare.
  • Arbetar för att inkludera människor som ligger långt från arbetsmarknaden och bygger sin företagskultur utifrån empowerment och delaktighet.
  • Fristående från offentlig verksamhet.
  • Ett socialt företag arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering med offentliga aktörer som kunder alternativt i kombination med produkter och tjänster som erbjuds till vilken kundgrupp och marknad som helst.

Läs gärna mer om sociala företagAtrium, socialt företag

Sofisam

Skoopi 

Arbetsförmedlingen 

Tanke och Handling 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *