ATRIUM IDEELL FÖRENING

Atrium ideell förening är ett socialt företag, icke vinstdrivande. Bygger på delaktighet och empowerment med grundtanken att skapa arbetsplatser för och med människor med olika arbetshinder, anpassat efter varje individs unika arbetsförmåga. 

fjäril, atrium