Atriums syfte och mål

Atrium ideell förening är ett icke vinstdrivande socialt företag.
Bygger på delaktighet och empowerment med grundtanken att skapa arbetsplatser för och med människor med olika arbetshinder, anpassat efter varje individs unika arbetsförmåga. Genom kompletterande kompetenser når vi tillsammans trygghet och ro, såväl som utvecklingsmöjlighet.

 Atriums syfte

Atrium ideell förenings syfte är att ta tillvara på resurser hos personer med psykiska funktionsnedsättningar och att tillgodose deras behov. Detta görs genom att erbjuda arbete, arbetsträning och meningsfull sysselsättning.

Självförtroende stärks med chansen till arbete och genom att vara synlig och behövd!

Atriums målsättning

Målet med Atrium ideell förenings verksamheter är att öka livskvalitén hos personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Handledare

På arbetsplatserna finns handledare tillgängliga för att ge ett personligt och individuellt stöd i Atriums olika verksamheter. Handledarna samarbetar med de personer som är viktiga för arbetsdeltagarna, så som personliga ombud, handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt boendestöd.

Rehabiliteringsfilosofi

Föreningens rehabiliteringsfilosofi  är att vara ett symboliskt Atrium. En skyddad växtplats där man kan växa i lugn och ro, skyddad från vind och kyla. När förutsättningarna är gynnsamma öppnas dörren och en utjämning kan ske mellan klimatet inne och ute. När tiden är mogen kan man pröva sina vingar och flyga iväg…

Atrium ideell förening  erbjuder meningsfull sysselsättning anpassat efter individuella resurser och behov. Arbetsrehabilitering sker efter individuella arbetsbedömningar och efter utarbetade arbetsträningsprogram. Individerna får tillgång till personligt och individanpassat stöd samt regelbundna uppföljningar.

Vi erbjuder även möjligheter till anställning, samt tjänster och produkter som tillverkas på våra verksamheter.