Ett Socialt Företag!

Atrium ideell förening startades 1997 och är ett arbetsintegrerande socialt företag.

Snicken
Fidos Hunddagis
Fastighetsservice
Hagens Hunddagis
Kontakta oss
Torpet Lybäck

Våra tjänster

Café Lybäck

Välkomna till vårt Torp Café Lybäck på Södra Teleborg vid fantastiska Bergundasjön. Här kan du komma och avnjuta en god fika i vår trädgård eller inne i vårt mysiga torp.

Snickeri och tavelinramning

Välkommen till vårt snickeri och tavelinramning. Här tillverkar produkter i trä, ramar in tavlor och renoverar möbler. Här finns också en butik som säljer våra produkter.

Cykelverkstaden

Välkommen till oss för att titta på våra begagnade cyklar. De är noggrant genomgångna och servade.

Våra stödformer

Arbetsträning

En period med träning som förbereder deltagaren på återgång eller inträde på den ordinarie arbets-marknaden. Anpassad miljö med arbetsuppgifter under handledning.
Planeras utifrån deltagarens behov, förmåga, mål och förutsättningar.
Utvecklingen återkopplas och bedöms med avstämningsmöten, råd och rekommendationer.

Fördjupad bedömning

En period med kartläggning av arbetsförmåga och förutsättningar under hand-ledning och stöd.
Arbetsförmågan och ut-
vecklingen återkopplas och bedöms med avstämningsmöten, råd och
rekommendationer.

Meningsfull syssel-sättning

Möjlighet att få riktiga och
viktiga arbetsuppgifter under handledning i en strukturerad miljö. För ökad livskvalité, ett bättre mående och gemenskapen på en stödjande och trygg arbetsplats.

Arbetslivsomväxling

Möjlighet att ta en paus från sitt ordinarie arbete för att få stöd och en nedväxling i livssituation eller tempo. Gemenskap på en arbetsplats med stöttande och förstående omgivning som motverkar långtids-
sjukskrivning, ökad distans till arbetsmarknaden eller isolering. Efter perioden hos oss kan deltagaren vara redo att återvända till sin ordinarie arbetsplats eller börja en ny fas i sitt arbetsliv utifrån de förutsättningar som finns.

Atrium-en ideell förening

Atrium startades 1997 och är ett arbetsintegrerande socialt företag. Vårt syfte är att öka livskvalitén för personer med olika former av psykisk funktionsnedsättning.

Detta gör vi genom att skapa arbetsträning, arbetstillfällen, rehabilitering och delaktighet.
Atrium ska vara en skyddad plats där alla kan känna gemenskap, nyfikenhet och framtidstro.

Vi har skapat en skyddad växtplats
– ett Atrium –
En plats där man kan växa i lugn och ro
skyddad från vind och kyla.
När förutsättningen är gynnsam öppnas dörren och en utjämning kan ske
mellan ute och inne.
När tiden är mogen kan man pröva
sina vingar och flyga iväg.

Rulla till toppen