Välkommen till Atrium en ideell förening

Atrium ideell förening är ett arbetsintegrerande socialt företag som startades 1997. Vi arbetar med att skapa sysselsättning, rehabilitering, arbetstillfällen och arbetsträning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Atrium sysselsätter cirka 60 personer och har ungefär 20 anställda. Många av de anställda har först börjat med rehabilitering hos oss och sedan kunnat gå vidare till att anställas i våra verksamheter.

Vad betyder det att Atrium är ett socialt företag?

Det betyder att Atrium tillverkar och säljer varor och tjänster. Vi är som alla andra företag – men har ett större mål: att hjälpa personer som har svårt att få eller behålla ett arbete.
Atrium är fristående från offentlig verksamhet. Vi ägs inte av  kommunen eller någon annan offentlig organisation utan är ett eget fristående företag.
Vi återinvesterar all vår vinst i den egna organisationen. Vinsten  används för att till exempel skapa fler arbetstillfällen eller för att göra förbättringar på våra olika verksamheter.
Vi skapar arbetstillfällen, erbjuder arbetsträning och rehabilitering för att våra deltagare ska kunna nå egna mål. Målen kan vara att till exempel börja en anställning hos oss, bli anställd hos en annan arbetsgivare, att påbörja en utbildning eller något helt annat – vi har alla olika målsättningar.
Atrium drivs och organiseras med allas medverkan i verksamheten. Vi skapar tillsammans en miljö där alla ska känna gemenskap, nyfikenhet och framtidstro.

Rulla till toppen